"Architektura Miast I"

W ostatnich dniach grudnia Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy wydało jeszcze jedną książkę. Jest to zbiór referatów wygłoszonych  podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej pod hasłem „Architektura Miast I”  objętych wspólnym tytułem „Siedziby teatrów, teatrzyków, oper, filharmonii − historia i architektura”.Image

Z inicjatywą organizowania konferencji poświęconych architekturze bydgoskiej na szerszym tle krajowym wystąpiła Sekcja Architektoniczno-Urbanistyczna Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy. Pierwsza odsłona odbyła się w dniach 16 − 17 kwietnia 2008 roku. Najpierw TMMB wespół z Muzeum Okręgowym im. L.Wyczółkowskiego, Archiwum Państwowym oraz  Filharmonią Pomorską, Operą Nova i Teatrem Polskim w Bydgoszczy  zaprosiło na wystawę: „Architektura Bydgoszczy I − Przybytki Melpomeny” zorganizowaną w spichrzach. Zaprezentowano na niej film Roberta Grochowskiego poświęcony nieistniejącemu już Teatrowi Miejskiemu przy pl. Teatralnym w Bydgoszczy. Następnego dnia odbyła się konferencja naukowa z udziałem m.in. profesorów uczelni z całego kraju.

 

„Siedziby teatrów, teatrzyków, oper, filharmonii − historia i architektura” zawiera wszystkie wygłoszone referaty. Dotyczyły one funkcji budynków teatralnych w inscenizacji, usytuowania budowli teatralnych w Europie, wyposażenia scen, akustyki oraz wykonywania dekoracji.  Część referatów   stanowiły monografie  obiektów wzniesionych w XIX i XX wieku m.in. w Krakowie, Lublinie, Lwowie i Warszawie.

Miłośnicy bydgoskiej Melpomeny z pewnością z zainteresowaniem przeczytają w książce  materiały o  nieistniejących już gmachach Teatru Miejskiego w Bydgoszczy czy przybytków  lżejszej rozrywki z XIX w. a także  o współczesnych gmachach Teatru Polskiego, Filharmonii Pomorskiej i Opery Nova.  Walorem książki są liczne zdjęcia, ilustracje i szkice przybliżające omawianą problematykę.

Książka ukazała się pod redakcją dr Darii Bręczewskiej-Kuleszy i dr Agnieszki Wysockiej z Sekcji Architektoniczno-Urbanistycznej TMMB, które były jednocześnie autorkami koncepcji i scenariusza wystawy w spichrzach.