"Od miasteczka do metropolii."


Rozwój architektoniczny i urbanistyczny Bydgoszczy w latach 1850 – 1920”

 

 

Dr Iwona Jastrzębska-Puzowska, przewodnicząca Sekcji Architektoniczno-Urbanistycnzej Towarzystwa Milośników Miasta Bydgoszczy w 2006 roku opublikowała książkę „Od miasteczka do metropolii. Rozwój architektoniczny i urbanistyczny Bydgoszczy w latach 1850 – 1920”.

Jest to licząca ponad 100 stron synteza rodzenia się wielkiej Bydgoszczy, powstawania osiedli i rozwiązań architektonicznych  znanych twórców.  Książka ilustrowana jest  reprodukcjami starych zdjęć i  planów miasta.

Cena 20 zł.