Jest już Kronika Bydgoska na 2009 r.

 Na dzień przed Wigilią Bożego Narodzenia ukazał się  kolejny tom „Kroniki Bydgoskiej”, 2009 rok (XXX/2008) . Znów w rekordowej objętości blisko 570 stron, starannie wydany przez Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy, w ładnej estetycznej okładce z ryciną przedstawiającą nieistniejący już kościół św. Idziego.    „Kronika Bydgoska” zredagowana przez zespół pod kierunkiem prof. Włodzimierza Jastrzębskiego, dr. Marka Romaniuka, dr.  Jana Malinowskiego i  prof. Henryka Dubowika, zawiera przejrzysty układ  tematyczny: „Studia i szkice”, „Materiały”, „Sylwetki – Biografie –Wspomnienia”, „Przeglądy – Omówienia – Recenzje – Polemiki” oraz „Kroniki:” poświęcone bydgoskim wydarzeniom i działalności TMMB.    Jest to bardzo interesująca a jednocześnie pouczająca literatura na temat  Bydgoszczy i regionu.

W pierwszym dziale Jacek Woźny pisze o archeologii pradziejowej i historycznej w nazewnictwie bydgoskich ulic, Marian Pawlak − oKolegium Jezuickim w Bydgoszczy w latach 1619-1780, Daria bręczewska Kulesza − o pięknie bydgoskiego Śródmieścia, Bogna Derkowska-Kostkowska przybliża  zakłady kąpielowe z XIX i pierwszej połowy XX wieku w Bydgoszczy, Marek K. Jeleniewski − bydgoski przemysł tytoniowy  w czasach Drugiej Rzeczypospolitej, Janusz Umiński − działalność miejscowego koła Stowarzyszenia  „Rodzina Wojskowa”, Agnieszka Szumilas − wizje i rzeczywistość Nowego Fordonu. Rozdział „Materiały” zawiera m.in.  bogato ilustrowany tekst o nieistniejących już bydgoskich świątyniach napisany przez ks. Stefana Brylla,  problematykę oświaty i wychowania w dwudziestoleciu międzywojennym na łamach „Dziennika Bydgoskiego”− pióra  Anity Stawiszyńskiej, wydarzenia bydgoskie z 3 i 4 września 1939 r. − Michała Jerzego Zachariasa  i wiele inych.     Bardziej rozbudowany jest rozdział  „Sylwetki − Biografie − Wspomnienia” poświęcony m.in. wioślarzowi Teodorowi Kocerce, Kazimierzowi Lipińskiemu rzeźbiarzowi i rysownikowi, poecie Kazimierzowi Hoffmanowi oraz historykowi i pasjonatowi kina Alojzemu Bukoltowi. Z pewnością  warto przeczytać  wspomnienia żony doktora Emila Warmińskiego Haliny (z drugiego małżeństwa Rozmiarkowej)oraz wspomnienia  Tadeusza Esmana w opracowaniu m.in. syna Janusza. Całość kończą kroniki najważniejszych wydarzeń w Bydgoszczy  a także podsumowanie działalności TMMB.  Objętość  wielka, cena bez zmian: 35 złotych.