Dobiega końca kolejna kadencja Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy. Niebawem, bo 10 kwietnia o godz. 17.00 w auli Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 przy ul. Świętej Trójcy 37 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze naszego Stowarzyszenia. Wszyscy członkowie zostali powiadomieni listownie o terminie i programie obrad. Regulamin Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego znajduje się do wglądu w Biurze Zarządu TMMB. Będzie także dostępny w sekretariacie Walnego Zebrania.

      

     

Jesteśmy zaniepokojeni wysuwanymi przez pewne środowiska projektami zmierzającymi do osłabienia Ośrodka TVP w Bydgoszczy.  

W szczególności osłabienie kadrowe, finansowe oraz stworzenie specjalnego stanowiska ds. programowych, które z założenia miałaby piastować osoba spoza Bydgoszczy, ocenić należy jako próbę przejęcia kontroli nad treścią audycji emitowanych przez ten ośrodek TV. Wygląda więc na to, że mamy do czynienia z próbą podporządkowania sobie kolejnej bydgoskiej instytucji.  

Przypominamy, że sytuacja Bydgoskiego Ośrodka Telewizji Polskiej różni się znacząco od sytuacji podobnego ośrodka w województwie lubuskim. Otóż bydgoski ośrodek został powołany już wiele lat przed reformą administracyjną, na skutek pracy oraz przy wykorzystaniu funduszy pochodzących od mieszkańców naszego miasta. 

Przypomnijmy, że Toruń jest już siedzibą m.in. redakcji telewizji TVN i Polsat. Nawiasem mówiąc, nie zawsze obiektywnie lub w ogóle nie informujących o Bydgoszczy.Budowa dwumiasta oznacza współpracę oraz poszanowanie praw i osiągnięć drugiej strony. Próby wysuwania bezpodstawnych roszczeń, podyktowanych chęcią przypodobania się małym grupom, nie służą zgodnej współpracy i zrozumieniu potrzeb drugiej strony. 

Ponawianie tego typu żądań, dotyczących nie tylko telewizji, ale również innych instytucji nie wróży też zgodnej współpracy w przyszłości. Może natomiast stanowić źródło ostrych konfliktów w przyszłości. 

Apelujemy zatem do wszystkich, którym leży na sercu dobro Bydgoszcz o skuteczne przeciwstawienie się tego typu działaniom . 

 

 

                                              Świat jest pełen Bożej mocy,

                                            musimy się tylko na nią otworzyć

                                           z czystym, oddanym sercem i czułą,

                                    szczerą duszą,

                                                           aby być pobłogosławionym.                       

                                             Otto Gillen 

Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy

Organizacja Pożytku Publicznego 

ma zaszczyt zaprosić

 na

Noworoczne

Spotkanie Opłatkowe

 w Sali Posiedzeń Rady Miasta

w bydgoskim ratuszu, przy ul. Jezuickiej 1

w dniu 17 stycznia 2008 roku, o godzinie 17.00

 W programie:

koncert najpiękniejszych kolęd polskich

w wykonaniu

studentów i absolwentów

Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego

w Bydgoszczy:

Magdalena Polkowska – sopran

Jakub Zarębski – baryton

Michał Kwaśniak – skrzypce

Jacek Kwaśniak – instrumenty perkusyjne

 Paweł Witulski – instrumenty klawiszowe

                                                          Z najlepszymi życzeniami noworocznymi

                                                 Prezes TMMB

                                                 Jerzy Derenda 

Przypominamy, że ze względów organizacyjnych trzecia wycieczka do WZL nr 2 oraz Muzeum Sprzętu Bojowego 2 Korpusu Obrony Powietrznej przy ul. Szubińskiej 105–107, planowana na 15 grudnia, została przeniesiona na inny termin. O nowym terminie poinformujemy oddzielnie.Natomiast, w sobotę 15 grudnia o godz. 14.00 odbędzie się wycieczka do bydgoskiego Portu Lotniczego. Uczestniczą w niej tylko osoby, które wcześniej zapisały się na listy wyłożone w TMMB.