Autokarem w głąb historii

•    Ostatnia szansa do zobaczenia rozbieranych obiektów DAF Fabrik Bromberg
•    Pierwsza w Polsce instalacja Termicznego Spalania OdpadówTowarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy we współpracy z Urzędem Miasta Bydgoszczy kontynuuje cieszące się dużym zainteresowaniem wycieczki cyklu „Bydgoszcz za zamkniętymi drzwiami”.

W programie autokarowej wycieczki wiele atrakcji. I tak zwiedzimy Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych - dla Bydgoszczy i gmin objętych projektem znajdujący się na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego przy ul. Petersona 22. Jest to pierwsza w Polsce oddana do użytku instalacja umożliwiająca odzyskiwanie energii cieplnej i elektrycznej z odpadów. Zastosowana technologia nawiązuje do najnowocześniejszych rozwiązań stosowanych w elektrowniach.  Naszym przewodnikiem będzie Piotr Kurek kierownik Biura Promocji i Komunikacji Społecznej MKUO „Pro Natura” Sp. z o.o.

Ruszymy też szlakiem obiektów zakładu zbrojeniowego DAG Fabrik Bromberg wzniesionego przez okupanta w okresie II wojny światowej. W szczytowym okresie rozwoju zakład zatrudniał tysiące bydgoszczan oraz jeńców i pracowników przymusowych nadzorowanych przez niemiecką kadrę naukowo-techniczną, dostarczając szeroki asortyment materiałów dla hitlerowskiej machiny wojennej. W zachodniej części zakładów zlokalizowano strefę produkcji prochów bezdymnych POL-Betrieb z trzema centrami wytwórczymi. Nie istnieje już centrum we rejonie obecnej ul. Akacjowej wyburzone w 2011 roku, w trakcie rozbiórki jest centrum w południowej części ul. Zawadzkiego. Zatrzymamy się przy centrum w rejonie ulic: Strzeleckiej, Emilianowskiej i Lisiej, tzw. POL-Betrieb (krąg walcarek). Być może będzie to jedna z ostatnich okazji do zobaczenia tego obiektu.  

Mamy zamiar spojrzeć na POL-Betrieb (kotłownia) w byłym niemieckim zakładzie zbrojeniowym na terenie dawnego EC III, obecnie ogrodzonym przez EC II. Budowa tego zespołu ruszyła w 1940 roku.  Niemiecki raport z przełomu 1942/1943 podaje: „Pierwsza połowa kotłowni w części prochowej i maszynownia zostały ukończone pod względem budowlanym, rozpoczął się montaż w obu budynkach”. Raport AK z 1943 roku donosi: „Wszystkie maszyny napędzane są energią parową.  Zakłady posiadają 2 hale kotłów parowych. Każda – 6 kotłów z dwoma ruchomymi paleniskami. Najmniejszy kocioł potrzebuje  65.000 t. wody na dobę. Wodę czerpie się z potężnych pomp z Wisły.  Z hali kotłowej prowadzą rury (przewody parowe) na przestrzeni 13 km i do każdej hali odgałęzia się przewód parowy". W końcu 1944 roku ukończono 3 kotłownie.  W styczniu 1945 roku Armia Czerwona zdemontowała całe wyposażenie jednocześnie dewastując obiekty. W latach 1952-1957 budynki zostały odbudowane. Na początku XXI wieku zespół EC III został wyłączony z eksploatacji.

Wycieczka odbędzie się w najbliższą sobotę 30 lipca 2016 roku. Ponieważ liczba miejsc jest ograniczona obowiązują osobiste zapisy w siedzibie TMMB przy ul. Jezuickiej 4, telefoniczne 52-322-51-96 lub e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  Zapisy, podczas których podajemy miejsce i godzinę zbiórki,  przyjmowane będą od dziś do piątku włącznie w godzinach 9.00-15.00.  

Zapraszamy


Wycieczka współfinansowana jest przez Miasto Bydgoszcz.


 

GIMNAZJUM NR 56 NOSI IMIĘ
Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy

 

Dzięki staraniom Zespołu Szkół nr 36 przy ul. Bohaterów Westerplatte 2 wchodzące w jego skład Gimnazjum nr 56 nosi już imię Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy. Wynika to z uchwały nr XXIX/535/16 Rady Miasta Bydgoszczy z 27 kwietnia 2016 roku w brzmieniu:

§ 1.1. Nadaje się imię „Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy” Gimnazjum nr 56 w Bydgoszczy wchodzącemu w skład Zespołu Szkół nr 36 w Bydgoszczy przy ul. Bohaterów Westerplatte 2.
2. Pełna nazwa szkoły brzmi: Gimnazjum nr 56 im. Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy w Bydgoszczy.

§ 2. W zakresie określonym w § 1 uchwały, akt założycielski Gimnazjum nr 56 w Bydgoszczy otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bydgoszczy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
dr Zbigniew Sobociński

 
UZASADNIENIE

W dniu 4 lutego 2016 r. Dyrektor Zespołu Szkół nr 36 w Bydgoszczy przy ul. Bohaterów Westerplatte 2, w imieniu społeczności szkolnej (Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego), wystąpiła z wnioskiem o nadanie imienia Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy Gimnazjum wchodzącemu w skład Zespołu.

Na patrona Gimnazjum nr 56 wybrano Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy. Zdaniem wnioskodawców, nadanie imienia szkole pozwoli pozyskać do współpracy instytucje i osoby związane z tym patronem. Umożliwi to znacznie poszerzyć zakres rozwoju i wzbogacania tradycji szkoły. TMMB jest najstarszym stowarzyszeniem miłośników miasta na ziemiach polskich, które korzeniami swej działalności sięga 1 października 1832 roku. Pierwsza nazwa to Towarzystwo Upiększania Bydgoszczy i Jej Najbliższej Okolicy. Zajmowało się ono poprawą estetyki, zazielenianiem i ukwiecaniem miasta oraz budową infrastruktury poprawiającej warunki życia.

Po latach, w 1923 roku, powołano do życia Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy i Jego Okolicy, które swoje chlubne tradycje kontynuuje po dziś dzień. Zgodnie ze statutem, TMMB zajmuje się krzewieniem umiłowania swojego miasta, jego tradycji kultury, tak w regionie, jak w kraju i za granicą. Początek współpracy Gimnazjum z Towarzystwem nastąpił w 2012 roku, kiedy to na terenie szkoły powstało Szkolne Koło Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy. Szkoła gościła wielu wybitnych działaczy TMMB, którzy przybliżali uczniom przeszłość i teraźniejszość Bydgoszczy. Społeczność placówki wybrała TMMB na swojego patrona, mając na względzie fakt, iż młodzież potrzebuje autorytetu, a wśród członków tych, którzy już dawno odeszli i tych obecnych nie brakuje wspaniałych przykładów wielkich działaczy i patriotów. Wnioskodawcy uważają, że TMMB przybliży uczniom ich „Małą Ojczyznę”, a tym samym bardziej emocjonalnie będzie łączyć ich z własnym regionem i kształtować dumę z przynależności do lokalnej społeczności.

Jest „Dziennik Bydgoszczy” nr 6
 
Wybrana grafika Ukazał się „Dziennik Bydgoszczy” nr 6 wydany przez TMMB. Warto zajrzeć i poczytać. Zwracamy uwagę na wypowiedź Łukasza Krupy, pełnomocnika Prezydenta Bydgoszczy ds. utworzenia Metropolii.  Okazuje się, że aktualnie  szansą  jest utworzenie Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz integrującego  poszczególne  jednostki samorządu terytorialnego. Zamieszczamy też odpowiedź  UMK na wystąpienia  prof. Macieja Świątkowskiego. Naukowiec  nie tylko podtrzymuje swoje  zarzuty, ale jeszcze obnaża wywody zawierające „nieścisłości i sprzeczności” podpisane przez… p. Ewę Walusiak-Bednarek z Biura Prasowego UMK.

Zamieszczamy fotoreportaż z VI Koncertów Maryjnych z przepięknymi zdjęciami oraz opinie ekspertów. W ślad za nimi relacje autorstwa ks. dr. Pawła Hoppe dotyczące  uroczystości koronacyjnych obrazu Matki Bożej Pięknej Miłości w 1966 roku i obchodów 50-lecia  tego wydarzenia w br.  W tym roku przypada też 100 rocznica śmierci  i 170 rocznica urodzin Henryka Sienkiewicza. Bydgoszcz ma szczególne powody do uhonorowania pisarza noblisty, bo tutaj właśnie z inicjatywy  TMMB powstał pierwszy na ziemiach polskich jego pomnik. Przy okazji – zaskakujące odkrycie. Pomnik został rozebrany przez Niemców, ale nie zniszczony. Świadczą o tym zdjęcia z 1945 roku.

Wracamy do tematu królów na moście Staromiejskim im. Jerzego Sulimy-Kamińskiego. Jest ciekawa propozycja Waldemara Pasińskiego, poparta przez prof. Janusza Kuttę, by na  przyczółkach na linii balustrady postawić 4 postumenty. Piszemy o kopiach bydgoskiej „Łucznicki” w Niemczech na podstawie relacji berlińczyka Andrzeja Kędziorskiego, laureatach Medalu im. Jerzego Sulimy-Kamińskiego przyznawanego przez Bydgosko-Toruński Oddział ZLP, zapowiedzi Macieja Puto o rozbudowie Filharmonii Pomorskiej i jubileuszu Unileveru. Na koniec fotoreportaż ze 110-lecia Towarzystwa Przyjaciół Ciechocinka.  Ozdobą gazety są piękne karykatury znanych bydgoszczan.
 
"Dziennik Bydgoszczy" do otrzymania m.in. w Bydgoskim centrum Informacji przy ul. Batorego 2, sklepie TMMB przy ul. Długiej 15, TMMB przy ul. Jezuickiej 4 i in. 

•    Tajemnice pl. Kościeleckich
•    Co kryją wykopaliska w miejscu byłego dworca PKS?
•    Wszystko o moście Królowej Jadwigi
•    Zwiedzimy nowoczesny dworzec PKP


Trwają wycieczki w cyklu „Bydgoszcz za zamkniętymi drzwiami” organizowane przez Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy, współfinansowane przez Miasto Bydgoszcz.  Celem naszych wycieczek jest sięganie do tradycji, historii i współczesności Bydgoszczy. Staramy się także pokazywać obiekty normalnie niedostępne a nawet pilnie strzeżone. Tym razem spotkamy się w najbliższą sobotę 25 czerwca br. lipca br.   

Wciąż mało znane są dzieje bydgoskiego pl. Kościeleckich, miejsca najbliższego dawnemu grodzisku i Zamkowi Bydgoskiemu (fosa), a także bramie Kujawskiej. O tych szczegółach opowie archeolog Robert Grochowski. Jak wiadomo, naprzeciwko kościoła przy pl. Kościeleckich 3 realizowana będzie kolejna inwestycja – biurowiec. Poprzedzają ją wykopy, które doprowadziły do ciekawego odkrycia z XIX w. O tym także opowie Robert Grochowski.

Krzysztof Bartowski z Pracowni Dziedzictwa Kulturowego w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury opowie o moście Królowej Jadwigi, jednej z najstarszych przepraw mostowych w Bydgoszczy.  Dowiemy się, kiedy obiekt powstał, jak następowały jego przebudowy i jakie uszkodzenia nastąpiły podczas wojny.

Udamy się też do niedawno otwartego nowoczesnego dworca PKP Bydgoszcz Główna. Na miejscu poznamy nowoczesne wyposażenie jak też kolejne przymiarki do zagospodarowania obiektu.  Tu naszymi przewodnikami będą przedstawiciele menedżera dworca.    
 
Wycieczka odbędzie się w najbliższą sobotę 25 czerwca 2016 roku. Ponieważ liczba miejsc jest ograniczona obowiązują osobiste zapisy w siedzibie TMMB przy ul. Jezuickiej 4, telefoniczne 52-322-51-96 lub e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  Zapisy, podczas których podajemy miejsce i godzinę zbiórki, przyjmowane będą od dziś do piątku włącznie w godzinach 9.00-15.00.  

                                                                                                                           Zapraszamy