• Katorga bydgoszczan w koszarach 15 PAL –  we wspomnieniach naocznych świadków
  • Pokłon 100-letnim maszynom introligatorskim
  • Bydgoskie piwo chwalili monarchowie
  • Gazownia wciąż żyje
  • Czym zachwyca park im. J. Kochanowskiego?


Przed nami kolejna wycieczka w cyklu „Bydgoszcz za zamkniętymi drzwiami” organizowana przez Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy we współpracy z Urzędem Miasta Bydgoszczy.  Jej celem jest przybliżenie tradycji i historii naszego miasta.

Zbliża się kolejna rocznica napaści Niemiec na Polską. Tragicznym dniom września 1939 roku poświęcona będzie wycieczka do dawnych koszar 15 pułku artylerii lekkiej przy ul. Gdańskiej 147.  Tam w dniach od 5 września do 1 listopada znajdował się obóz internowanych. W fatalnych warunkach, w stajniach przetrzymywano, a często torturowano wiele osób. O tej katordze w oparciu o spisane wspomnienia naocznych świadków opowie Wiesław Trzeciakowski, historyk, archiwista, autor książki „Śmierć w Bydgoszczy 1939-1945”.

Ruszymy szlakiem dawnych zakładów Bydgoszczy. W Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej naszymi przewodnikami po introligatorni będą Adrianna Jagodzińska i Katarzyna Kozłowska. Introligatornia istnieje od 1923 roku. Na jej wyposażeniu znajdują się 100-letnie maszyny, dzięki którym starym księgom przywracane jest nowe życie. 

Po drodze zatrzymamy się w miejscu nieistniejącego „Kujawiaka” Browarach Bydgoskich przy ul. Ustronie 7. Będzie to okazja do przybliżenia przebogatych tradycji piwnej Bydgoszczy sięgających średniowiecza. Recepturę chroniono pod karą gardła, nic dziwnego, że znamienitym trunkiem raczyli się monarchowie chętnie odwiedzający Bydgoszcz. Zakłady przy ul. Ustronie zostały zamknięte, a obiekty wyburzono w 2009 roku.

Z dziejami Bydgoszczy i jej rozwojem nierozerwanie związana jest Gazownia Miejska przy ul. Jagiellońskiej 42. Jest to jeden z najwcześniejszych obiektów tego typu oddany do użytku w 1860 roku.  W owym czasie gazownia w Bydgoszczy była największą na Pomorzu i jedną z największych w Polsce. Najpierw dostarczała gaz do oświetlenia ulicznego, a od 1880 roku dla  przemysłu i gospodarstw domowych.  Stare latarnie można jeszcze gdzieniegdzie zobaczyć w Bydgoszczy.  Naszym przewodnikiem do browarów i gazowni będzie historyk sztuki Krzysztof Bartowski.

Udamy się na spacer po parku im. J. Kochanowskiego. Joanna Mostowska, inspektor Referatu Zieleni i Ochrony Przyrody Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, przypomni dzieje parku, przedstawi niezwykłe okazy przyrody i pomniki, a także unikatowy charakter parku, który stanowi dziś wzór do naśladowania przez inne miasta w Polsce.

 

Wycieczka odbędzie się w najbliższą sobotę, 27 sierpnia 2016 roku. Ponieważ liczba miejsc jest ograniczona, obowiązują osobiste zapisy w siedzibie TMMB przy ul. Jezuickiej 4, telefoniczne 52- 322-51-96 lub e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Zapisy, podczas których podajemy miejsce i godzinę zbiórki, przyjmowane będą od dziś do piątku włącznie w godzinach 9.00-15.00. 

•    Przeobrażenia Starego Rynku
•    Wyspa św. Barbary i jej legendy
•    Nieznany schron prezydenta
•    Skarby Wzgórza Dąbrowskiego w oku georadaru
 
Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy we współpracy z Urzędem Miasta Bydgoszczy kontynuuje cieszące się dużym zainteresowaniem wycieczki w cyklu „Bydgoszcz za zamkniętymi drzwiami”. Kolejna wyprawa w głąb historii odbędzie się w najbliższą sobotę, 6 sierpnia 2016 roku.

Tym razem w programie wycieczki jest Stary Rynek – serce Bydgoszczy. Niestety, okaleczone w latach wojny i okupacji.  Dyskusja o tym, co zrobić i jak zrobić, trwa.  Spotkamy się zatem z mgr. inż. arch. Maciejem Gajownikiem z bydgoskiej pracowni GM Architekci, który opowie jakie, zmiany miasta są proponowane, by ożywić Stary Rynek: jednorodna płyta, przesunięcie pomnika, fontanna i inne.  Można będzie zgłosić swoje uwagi.

Zatrzymamy się też na bulwarze Przy Katedrze, skąd najlepiej widać Wyspę św. Barbary, patronki szyprów i flisaków. Usłyszymy legendy poświęcone temu miejscu. Przypomnimy przedwojenne starania bydgoszczan, ażeby na wyspie stanęła figura św. Barbary.  Ba, były nawet ciekawe projekty, wykonane przez najlepszych bydgoskich rzeźbiarzy.

Nasza wycieczka podąży też na Szwederowo, a konkretnie na ul. Nowodworską, gdzie na trenie Zespołu Szkół Katolickich mieści się dawny schron, który miał służyć prezydentowi miasta w czasach zagrożenia ciężkim kryzysem lub wojną. Będzie okazja do zwiedzenia tego obiektu pod kierunkiem historyka Doroty Staneckiej.  Spodziewana jest też projekcja krótkiego filmu o żołnierzach niezłomnych.  

Na Szwederowie powrócimy do tematu tuneli i pomieszczeń wydrążonych we Wzgórzu Dąbrowskiego. Ostatnie badania georadarem wskazują na nowe ślady. Czy także na ukryte skarby lub militaria ostatniej wojny?  Odpowiedzi na te pytania są coraz bliższe.

Wycieczka odbędzie się w najbliższą sobotę 6 sierpnia 2016 roku. Ponieważ liczba miejsc jest ograniczona obowiązują osobiste zapisy w siedzibie TMMB przy ul. Jezuickiej 4, telefoniczne 52- 322-51-96 lub e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  Zapisy podczas których podajemy miejsce i godzinę zbiórki,  przyjmowane będą od dziś do piątku włącznie w godzinach 9.00-15.00.  

Wycieczka współfinansowana przez miasto Bydgoszcz.
 
Zapraszamy

Autokarem w głąb historii

•    Ostatnia szansa do zobaczenia rozbieranych obiektów DAF Fabrik Bromberg
•    Pierwsza w Polsce instalacja Termicznego Spalania OdpadówTowarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy we współpracy z Urzędem Miasta Bydgoszczy kontynuuje cieszące się dużym zainteresowaniem wycieczki cyklu „Bydgoszcz za zamkniętymi drzwiami”.

W programie autokarowej wycieczki wiele atrakcji. I tak zwiedzimy Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych - dla Bydgoszczy i gmin objętych projektem znajdujący się na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego przy ul. Petersona 22. Jest to pierwsza w Polsce oddana do użytku instalacja umożliwiająca odzyskiwanie energii cieplnej i elektrycznej z odpadów. Zastosowana technologia nawiązuje do najnowocześniejszych rozwiązań stosowanych w elektrowniach.  Naszym przewodnikiem będzie Piotr Kurek kierownik Biura Promocji i Komunikacji Społecznej MKUO „Pro Natura” Sp. z o.o.

Ruszymy też szlakiem obiektów zakładu zbrojeniowego DAG Fabrik Bromberg wzniesionego przez okupanta w okresie II wojny światowej. W szczytowym okresie rozwoju zakład zatrudniał tysiące bydgoszczan oraz jeńców i pracowników przymusowych nadzorowanych przez niemiecką kadrę naukowo-techniczną, dostarczając szeroki asortyment materiałów dla hitlerowskiej machiny wojennej. W zachodniej części zakładów zlokalizowano strefę produkcji prochów bezdymnych POL-Betrieb z trzema centrami wytwórczymi. Nie istnieje już centrum we rejonie obecnej ul. Akacjowej wyburzone w 2011 roku, w trakcie rozbiórki jest centrum w południowej części ul. Zawadzkiego. Zatrzymamy się przy centrum w rejonie ulic: Strzeleckiej, Emilianowskiej i Lisiej, tzw. POL-Betrieb (krąg walcarek). Być może będzie to jedna z ostatnich okazji do zobaczenia tego obiektu.  

Mamy zamiar spojrzeć na POL-Betrieb (kotłownia) w byłym niemieckim zakładzie zbrojeniowym na terenie dawnego EC III, obecnie ogrodzonym przez EC II. Budowa tego zespołu ruszyła w 1940 roku.  Niemiecki raport z przełomu 1942/1943 podaje: „Pierwsza połowa kotłowni w części prochowej i maszynownia zostały ukończone pod względem budowlanym, rozpoczął się montaż w obu budynkach”. Raport AK z 1943 roku donosi: „Wszystkie maszyny napędzane są energią parową.  Zakłady posiadają 2 hale kotłów parowych. Każda – 6 kotłów z dwoma ruchomymi paleniskami. Najmniejszy kocioł potrzebuje  65.000 t. wody na dobę. Wodę czerpie się z potężnych pomp z Wisły.  Z hali kotłowej prowadzą rury (przewody parowe) na przestrzeni 13 km i do każdej hali odgałęzia się przewód parowy". W końcu 1944 roku ukończono 3 kotłownie.  W styczniu 1945 roku Armia Czerwona zdemontowała całe wyposażenie jednocześnie dewastując obiekty. W latach 1952-1957 budynki zostały odbudowane. Na początku XXI wieku zespół EC III został wyłączony z eksploatacji.

Wycieczka odbędzie się w najbliższą sobotę 30 lipca 2016 roku. Ponieważ liczba miejsc jest ograniczona obowiązują osobiste zapisy w siedzibie TMMB przy ul. Jezuickiej 4, telefoniczne 52-322-51-96 lub e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  Zapisy, podczas których podajemy miejsce i godzinę zbiórki,  przyjmowane będą od dziś do piątku włącznie w godzinach 9.00-15.00.  

Zapraszamy


Wycieczka współfinansowana jest przez Miasto Bydgoszcz.


 

GIMNAZJUM NR 56 NOSI IMIĘ
Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy

 

Dzięki staraniom Zespołu Szkół nr 36 przy ul. Bohaterów Westerplatte 2 wchodzące w jego skład Gimnazjum nr 56 nosi już imię Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy. Wynika to z uchwały nr XXIX/535/16 Rady Miasta Bydgoszczy z 27 kwietnia 2016 roku w brzmieniu:

§ 1.1. Nadaje się imię „Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy” Gimnazjum nr 56 w Bydgoszczy wchodzącemu w skład Zespołu Szkół nr 36 w Bydgoszczy przy ul. Bohaterów Westerplatte 2.
2. Pełna nazwa szkoły brzmi: Gimnazjum nr 56 im. Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy w Bydgoszczy.

§ 2. W zakresie określonym w § 1 uchwały, akt założycielski Gimnazjum nr 56 w Bydgoszczy otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bydgoszczy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
dr Zbigniew Sobociński

 
UZASADNIENIE

W dniu 4 lutego 2016 r. Dyrektor Zespołu Szkół nr 36 w Bydgoszczy przy ul. Bohaterów Westerplatte 2, w imieniu społeczności szkolnej (Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego), wystąpiła z wnioskiem o nadanie imienia Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy Gimnazjum wchodzącemu w skład Zespołu.

Na patrona Gimnazjum nr 56 wybrano Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy. Zdaniem wnioskodawców, nadanie imienia szkole pozwoli pozyskać do współpracy instytucje i osoby związane z tym patronem. Umożliwi to znacznie poszerzyć zakres rozwoju i wzbogacania tradycji szkoły. TMMB jest najstarszym stowarzyszeniem miłośników miasta na ziemiach polskich, które korzeniami swej działalności sięga 1 października 1832 roku. Pierwsza nazwa to Towarzystwo Upiększania Bydgoszczy i Jej Najbliższej Okolicy. Zajmowało się ono poprawą estetyki, zazielenianiem i ukwiecaniem miasta oraz budową infrastruktury poprawiającej warunki życia.

Po latach, w 1923 roku, powołano do życia Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy i Jego Okolicy, które swoje chlubne tradycje kontynuuje po dziś dzień. Zgodnie ze statutem, TMMB zajmuje się krzewieniem umiłowania swojego miasta, jego tradycji kultury, tak w regionie, jak w kraju i za granicą. Początek współpracy Gimnazjum z Towarzystwem nastąpił w 2012 roku, kiedy to na terenie szkoły powstało Szkolne Koło Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy. Szkoła gościła wielu wybitnych działaczy TMMB, którzy przybliżali uczniom przeszłość i teraźniejszość Bydgoszczy. Społeczność placówki wybrała TMMB na swojego patrona, mając na względzie fakt, iż młodzież potrzebuje autorytetu, a wśród członków tych, którzy już dawno odeszli i tych obecnych nie brakuje wspaniałych przykładów wielkich działaczy i patriotów. Wnioskodawcy uważają, że TMMB przybliży uczniom ich „Małą Ojczyznę”, a tym samym bardziej emocjonalnie będzie łączyć ich z własnym regionem i kształtować dumę z przynależności do lokalnej społeczności.