Kochasz Bydgoszcz 

wesprzyj 

Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy 

przekaż  1% podatku. 

Wpisz w odpowiednich rubrykach

formularzy PIT

 

KRS 0000085610

 

 

 

Szanowni Państwo,

wykład „Wszechnicy Bydgoskiej” w miesiącu lutym nie odbędzie się z przyczyn od nas niezależnych.

Serdecznie przepraszamy

 

Zapraszamy na następny wykład pt. Ulica Maksymiliana Piotrowskiego w Bydgoszczy - historia i architektura, w dniu 27 marca 2014 roku, który wygłosi dr Agnieszka Wysocka.

 

 

Nakładem Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy ukazał się kolejny XXXIV  tom „Kroniki Bydgoskiej” przygotowany przez Kolegium Redakcyjne, którego przewodniczącym jest prof. dr hab. Włodzimierz Jastrzębski,  a sekretarzem  dr Marek Romaniuk. Teksty napisali znani naukowcy, historycy i dziennikarze  Bydgoszczy i regionu.

„Kronika” jest obszerniejsza niż zwykle, liczy 655 stron i odznacza się bogactwem tematycznym i źródłowym. Nie stroni od problematyki lżejszej jednak opartej na gruntownie zbadanej dokumentacji. „Kronikę” otwiera dział „Studia i szkice”. Zbigniew Zyglewski pisze o kulcie św. Antoniego w Bydgoszczy, Lech Łbik o architekcie Józefie Święcickim, Mieczysław Bielski o  gen. bryg, Zdzisławie Wincentym Przyjałkowskim, Barbara Chojnacka o Feliksie Krassowskim artyście malarzu  i scenografie Teatru Miejskiego. W rozdziale „Źródła i materiały” warto zwrócić uwagę na ciekawą publikację Anny Zglińskiej i  Michała Wiśniewskiego o  płycie nagrobnej z  Borek w gminie Dąbrowa Chełmińska, Anna Szarapka pisze o  Międzynarodowym Konkursie Młodych Pianistów  Arthur Rubinstein in Memoriam w Bydgoszczy, Aleksandra Jankowska o  międzywojennej Bydgoszczy w oparach alkoholu. W rozdziale „Sylwetki – biografie – wspomnienia - rocznice” Janusz Kutta przypomina postać Antoniego Bolesława Lewandowskiego, a Andrzej Bogucki historyka i pedagoga Eugeniusza Juliusza Rosenthala. Są także interesujące przeglądy, recenzje i omówienia. To oczywiście tylko wybrane propozycje. Publikacji o Bydgoszczy i jej okolicach jest znacznie więcej. Całość zamyka obszerna kronika działalności TMMB. Zachęcamy do lektury.         

 

 

Sekcja Odczytowo-Historyczna Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy zaprasza na wykład pt. Organizacje wolnomularskie i parawolnomularskie  w Bydgoszczy, który wygłosi dr Marek Romaniuk. Wykład odbędzie się 30 stycznia 2014 roku o godz. 17.00 w siedzibie TMMB przy ul. Jezuickiej 4 w salce konferencyjnej na II piętrze. 

Serdecznie zapraszamy.