Jest Kalendarz Bydgoski na rok 2017 - jubileuszowy na 50-lecie

Wybrana grafika Ukazał się nowy „Kalendarz Bydgoski” na rok 2017. Jest to wyjątkowe jubileuszowe wydanie. Wszak „Kalendarz Bydgoski” ukazuje się już 50 lat. Wciąż jest najpopularniejszym rocznikiem wydawanym przez Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy, redagowanym niezmiennie przez bydgoskich dziennikarzy, autorami są natomiast przedstawiciele nauki, kultury, szkolnictwa, biznesu i wielu innych dziedzin życia Bydgoszczy.

Jubileuszowy „Kalendarz Bydgoski” na rok 2017 pod red. Krystyny Romeyko-Bacciarelli we współpracy z Marcinem Rykowskim ma wyjątkowo staranną szatę graficzną, eksponującą współczesną Bydgoszcz.  Jest także kompendium wiedzy o naszym mieście, nerwem jego życia.  Warto przeczytać o udoskonalanym monitoringu powietrza pióra Jacka Goszczyńskiego, rozwijającej się przestrzeni biznesowej - Marty Leszczyńskiej, promocji metod badań archeologicznych prowadzonych przez Pracownię Archeologiczno-Konserwatorską Anny i Wojciecha Siwiaków na Uniwersytecie w Nowym Orleanie-Witolda Garbaczewskiego, trosce o ochronę śladów przeszłości w miejscu budowy nowoczesnego biurowca IMMOBILE K3 przy pl. Kościeleckich - Anny Retkowskiej i Roberta Grochowskiego. Janusz Umiński pisze o Puszczy Bydgoskiej otaczającej nasze miasto na przestrzeni dziejów, także o mostach „Solidarności”.

Spory dział dotyczy kultury, nauki i oświaty. Michał Tabaczyński dzieli się rozterkami wokół Bydgoskiego Trójkąta Literackiego, pisze o literaturze w Bydgoszczy, Eulalia Ryszkowska o zbiorach bibliotek muzycznych, Magdalena Jasińska o muzycznym sezonie, Alicja Dużyk i Andrzej Gawroński zatrzymują się nad spełnionymi marzeniami Andrzeja Szwalbego m.in. słynnej kolekcji fortepianów. Na spacer do galerii i muzeów zaprasza Agnieszka Wysocka, Anita Nowak pokazuje teatr odwołujący się do współczesnych konfliktów.  Jacek Soliński zatrzymuje nas przy sylwetce Jerzego Riegla, znamienitego fotografika, Elżbieta Kantorek przy - architekcie wnętrz i malarzu: Stanisławie Lejkowskim i Miłoszu Matwiejewiczu.

„Kalendarz” jest pełen pamięci o wydarzeniach i obiektach, jak kościoły, Insurekcja Kościuszkowska, czy teatr w czasie zaborów, dawne fabryki, jak „Foton”, Las Gdański, osiedle Leśne, wielu znakomitych bydgoszczan, którzy już od nas odeszli.

Nie sposób w krótkiej notatce wymienić wszystko.   Całość może oddać tylko osobista lektura. Warto przeczytać.